Center uporabnih predmetov

Center uporabnih predmetov (CUP) zbira uporabne predmete, da jim podaljša življenjsko dobo in prepreči, da bi prehitro ali sploh končali na odlagališču. Namenjen je menjavi, prenovi, obnovi, popravilu in pripravi še uporabnih izdelkov za vnovično uporabo tako imenovano ponovno uporabo. To prinaša vrsto koristi, zlasti pa zmanjšuje količine odloženih odpadkov, odpira zelena delovna mesta in omogoča nabavo stvari po zelenih cenah.

Center je odprt za vse, ki želijo vanj prinesti svoje še uporabne predmete, jih zamenjati ali po simbolični oz. zeleni ceni kupiti prenovljene izdelke. Zelena cena je zmanjšana za prihranke na račun okolja, ker s ponovno uporabo odpade izkoriščanje surovin, kot so voda in, energija, sočasno pa se zmanjša količina škodljivih emisij potrebnih za izdelavo novega izdelka. Torej, ko starega ne odvržemo, ne trošimo ponovno energije, vode, emisij, zlasti pa ne onesnažujemo narave.

Dejavnosti centra so neomejene. Poleg popravil in obnove uporabnih izdelkov, lahko izvajajo tudi popolne prenove ali predelave izdelkov, s čimer jim dodana vrednost da povsem novo funkcijo, nudijo praktične storitve za gospodinjstva in občane, ko popravijo, prebarvajo, sešijejo ali restavrirajo raznovrstne izdelke, izvajajo delavnice, osveščanja in izobraževanja.

V CUP-u gre torej za koncept celostne zasnove alternativnih rešitev, ki jih družba potrebuje za spremembo življenjskega sloga v smeri družbe brez odpadkov ali drugače povedano, pri preprečevanju nastajanja odpadkov za manjšo porabo virov, večjo možnost kreativnega sodelovanja pri popravilih in izdelavi predmetov na lokalnem nivoju ter možnost nakupa stvari po sistemu krožnega gospodarstva.

 

© Muca CUPatarica