Ime centra

Smo ustanova, ki nosi ime Muca CUPatarica. Lahko bi bili center ponovne uporabe ali center uporabnih predmetov. Prvi izraz uporabljajo bolj v vzhodni Sloveniji, medtem ko se drugi izraz (zaradi zaščite prvega) uporablja tu na primorskem območju. Organizirani smo kot društvo  Muca CUPatarica,  Center uporabnih predmetov, socialno podjetje.  V društvu aktivno deluje več družbenih organizacij in posameznikov (entuziastov). Še posebej smo veseli sodelovanja dijakov goriške gimnazije, katerih zamisel je tudi poimenovanje centra po znameniti in nepozabni Muci Copatarici. Prijazni dedinji pisateljice Ele Peroci in ilustratorka Ančka Gošnik Godec pa so nam dovolili uporabiti prirejeno ime in ilustracijo Muce Copatarice.

Prav Muca Copatarica je odgovorna, da naš center ni urejen kot trgovina, temveč kot prijeten dom Muce CUPatarice, s kuhinjo, izbo in spalnico, kjer jo lahko obiskujete in kjer lahko menjate in kupujete izdelke za svoj dom in družino ter jih z njo skupaj na njenih posebej organiziranih delavnicah, predelujete.

Najpomebnejša zunanja partnerja sta MONG in Komunala Nova Gorica. 

© Muca CUPatarica