Ime centra

Smo ustanova z imenom Muca CUPatarica. Lahko bi rekli, da smo center ponovne uporabe ali center
uporabnih predmetov. Prvi izraz uporabljajo bolj v vzhodni Sloveniji, medtem ko se drugi izraz (zaradi
zaščite prvega) uporablja tu na primorskem območju. Center Muca CUPatarica je ustanovilo Društvo
Moj svet, čist planet, ki je organizirano kot socialno podjetje in v katerem aktivno deluje več družbenih
organizacij in posameznikov. Še posebej smo veseli sodelovanja dijakov goriške gimnazije, katerih
zamisel je tudi poimenovanje centra po znameniti in nepozabni Muci Copatarici. Prijazni dedinji
pisateljice Ele Peroci in ilustratorka Ančka Gošnik Godec pa so nam dovolili uporabiti prirejeno ime in
ilustracijo Muce Copatarice.

Prav Muca CUPatarica je odgovorna, da naš center ni urejen kot trgovina, temveč kot prijeten dom
Muce CUPatarice, s kuhinjo, izbo in spalnico, kjer jo boste lahko obiskovali in v katerem boste menjali,
predelovali in kupovali izdelke za svoj dom in družino.

Najpomebnejša zunanja partnerja sta MONG in Komunala Nova Gorica. 

© Muca CUPatarica