Oglasna deska

Oglasna deska je namenjena objavljanju potreb po zbiranju surovin in predmetov ponovne rabe za nas in naše ustvarjalce.

 

Prav tako bomo na oglasni deski objavljali ponudbo in povpraševanje po izdelkih, ki so zaradi logističnih in prostorskih zahtev za naš center neprimerni (npr. posebna pravila skladiščenja, velikost ipd), s čimer bomo dosegli kar najširši asortiman izdelkov.

 

V povezovanju z drugimi centri pa bo oglasna deska služila tudi za medsebojno oglašanje ponudbe in povpraševanja in potreb po izdelkih in surovinah. 

 

© Muca CUPatarica