Pravila

Center Muca CUPatarica ima velike cilje. Med največje spada pomembna prednost, ki si jo mora izboriti v nenehnem konkuriranju s trgovskimi podjetji. Želi, da se vsi tisti, ki se bodo namenili kupiti nov izdelek za svoj dom ali družino, najprej oglasijo pri Muci CUPatarici in ga poskušajo najti med njenimi predmeti. Zato bo skrbela, da bodo njeni predmeti lični, čisti, uporabni in kvalitetni. Temu so namenjena tudi  pravila delovanja centra:

  1. Center sprejema vse predmete, ki se uporabljajo za dom in družino in sicer: oblačila, hišni tekstil, šolsko in športno opremo, knjige in slike, material za ustvarjanje, kuhinjske pripomočke in opremo, manjše orodje, pohištvo ipd.
  2. Center sprejema le lične, čiste, uporabne in kvalitetne predmete. Predmete za prenovo in popravila sprejema posebej ob organizaciji delavnic ali namensko za posamezne ustvarjalce novih izdelkov iz teh predmetov.
  3. Pri prevzemu predmetov center v soglasju s prinašalcem razporedi vsak predmet v eno od treh kategorij vrednosti: nizka, srednja, visoka. Ocenjeni predmet s tem pridobi barvno oznako, prinašalec pa vrednostni kupon za možnost menjave izdelka. Center si pridrži pravico iz utemeljenih razlogov spreminjati oznako vrednosti izdelka, za čas, ko se izdelek nahaja v centru (npr. konec sezone, izguba oznake…).
  4. V kolikor obiskovalec nima kuponov, lahko željeni predmet kupi po označeni ceni.
  5. Predmeti, ki jih center z manjšim posegom polepša, posodobi ali kako drugače kvalitetno nadgradi, se menjajo po ocenjeni vrednosti z dodatkom stroška predrugačenja.
  6. Predmeti iz ponovne uporabe, ki so delo posameznih ustvarjalcev, se prodajajo po zeleni ceni, ki jo določi ustvarjalec, povečani za  provizijo centra.
  7. Cene izdelkov iz ponovne uporabe, katerih ustvarjalci prejemajo izdelke za svoje ustvarjanje od centra, ne morejo vsebovati stroškov surovine, vsebujejo pa dodano (umetniško) vrednost.
  8. Strošek centra je en evro na zamenjani izdelek.

Center je odprt vsak delovni dan med 14. in 18. uro ter vsako prvo soboto v mesecu od 10. do 14. ure.

Stalni obiskovalci Muce CUPatarice bodo pod posebnimi pogoji lahko postali člani njene druščine in pridobili člansko izkaznico.

Unikatni izdelki iz ponovne uporabe so naprodaj tudi po spletu oz. pošti.

Za preodajo izdelkov posebne vrednosti bodo organizirane spletne avkcije ali avkcije v živo, pri čemer bodo presežki dani v dobrodelne namene.

© Muca CUPatarica