Sodelovanje in povezovanje

Muca CUPatarica je nastala po vzoru pionirskega projekta Komunalnega podjetja Izola, imenovanega CUP v mestu. Vse od začetka se je izolski center s podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj in ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izkazal za živahno stičišče občanov. Izolani so prakso krožnega gospodarstva, spodbujanja zmanjšanja količine odpadkov in spreminjanja potrošniških navad sprejeli zelo dobro. Mnogi so izmenjavo in ponovno uporabo od obrobnosti prenesli v središča svojih življenj tako, da sta postali življenjski stil.

Dobra praksa občine Izola je spodbudila pobudnico ustanovitve centra v Novi Gorici, ki je h konceptu pritegnila Mestno občino Nova Gorica in Komunalo Nova Gorica.

Obe sta takoj prepoznali visoko dodano vrednost tovrstne dejavnosti za lokalno okolje. Občina je prostore za center uredila v stavbi nekdanje carinarnice. In ker skrb za okolje nima meja, je slovenska stran k sodelovanju pritegnil tudi Gorico, da bi skupaj podpirali kulturo ponovne uporabe.

Ime centra Muca CUPatarica ni naključno. Zasnovali so ga dijaki novogoriške gimnazije. Za uporabo prirejenega imena priljubljene zgodbe za otroke Muca copatarica in njene ilustracije so ustanoviteljicam dale soglasje dedinji pisateljice Ele Peroci in ilustratorka Ančka Gošnik Godec.

Dijaki so poleg poimenovanja pripravili tudi celostno grafično podobo centra, tiskovine in infografike. 

Delovanje centra ima dva stebra: izmenjavo in ponovno uporabo. Na ta način društvo  Muca CUPatarica aktivno ustvarja možnosti za kvalitetno življenje posameznika in družbe ter spodbuja nove oblike podjetništva v prepletu z varovanjem okolja.

Poleg Mestne občine Nova Gorica je najpomembnejši operativni partner severnoprimorskega centra Komunala Nova Gorica. Muci CUPatarici zagotavlja vso potrebno podporo za delovanje: kontejner na lokaciji zbirnega centra za shranjevanje pohištva, opreme in drugih večjih uporabnih predmetov, storitve prevozov ter strokovno podporo in promocijo centra.

Z Interreg projektom SUBTRACT se je v delovanje centra vključila tudi Regionalna razvojna agencija Severne Primorske.  Občinam nudi podporo pri vzpostavljanju centrov za ponovno uporabo, predstavlja modele za njihovo ekonomsko vzdržnost ter možnosti sodelovanja.

Društvo Muca CUPatarica  so.p.
Cesta IX. Korpusa 101
Matična številka: 4122917000
Davčna Številka: 94647291
TRR: IBAN SI56 1010 0005 8706 529, odprt pri BANKA INTESA SANPAOLO d.d.
Telefon:  041 617 410
Mail: info@mucacupatarica.si

 

 

 

© Muca CUPatarica